درس‌های موجود

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

Course

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

Course

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

Course

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

هدف دوره : آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم‌هاي مديريت كيف...
Course

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
Course

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

Course

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

Course

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO 50001:2018 (با ارائه مدرک IRCA)

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO 50001:2018 (با ارائه مدرک IRCA)

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
Course

WHO-TN Iran-Briefings for focal points

WHO-TN Iran-Briefings for focal points

Course

WHO-TN Iran-Assessors

WHO-TN Iran-Assessors

Safeguarding environmental and occupational assessments for selecte...
Course