درس‌های موجود

آزمون بازرسی فنی

آزمون بازرسی فنی

درس

پروژه مدیریت ریسک فراگیر (هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

پروژه مدیریت ریسک فراگیر (هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

درس

گروه توف نورد ایران

گروه توف نورد ایران

درس

Meeting Exchange

Meeting Exchange

درس

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

درس

EOE Auditors 9001-960802

EOE Auditors 9001-960802

درس

ISO 29001:2010 Lead Auditor

ISO 29001:2010 Lead Auditor

درس

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

هدف دوره : آشنايي با الزامات استاندارد  ISO 9001:2015و نح...
درس

17) مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015

17) مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015

هدف دوره : آشنايي با الزامات استاندارد  ISO 9001:2015و نح...
درس

ممیزی داخلی ISO 9001:2015 (11-9 مرداد 96، شرکت سایپا)

ممیزی داخلی ISO 9001:2015 (11-9 مرداد 96، شرکت سایپا)

هدف دوره : آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم‌هاي مديريت كيف...
درس

11) سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )-(بانک صنعت و معدن)

11) سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )-(بانک صنعت و معدن)

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
درس

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

1-پیدایش سیستم مدیریت محیط زیست، روند توسعه آن و به وجود آمدن استا...
درس

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

درس

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

درس

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

این دوره با هدف آشنایی و تشریح ساختار مشترک الزامات استانداردهای س...
درس

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018 (نیرو محرکه قزوین)

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018 (نیرو محرکه قزوین)

هدف دوره :  – توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها ...
درس

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018

هدف دوره :  – توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها ...
درس