Available courses

مسابقه کاتالوگ شرکت توف نورد ایران

مسابقه کاتالوگ شرکت توف نورد ایران

Course

Meeting Exchange

Meeting Exchange

Course

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

Course

EOE Auditors 9001-960802

EOE Auditors 9001-960802

Course

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

هدف دوره : آشنايي با الزامات استاندارد  ISO 9001:2015و نح...
Course

ممیزی داخلی ISO 9001:2015 (11-9 مرداد 96، شرکت سایپا)

ممیزی داخلی ISO 9001:2015 (11-9 مرداد 96، شرکت سایپا)

هدف دوره : آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم‌هاي مديريت كيف...
Course

11) سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )-(بانک صنعت و معدن)

11) سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )-(بانک صنعت و معدن)

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
Course

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

1-پیدایش سیستم مدیریت محیط زیست، روند توسعه آن و به وجود آمدن استا...
Course

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

Course

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

Course

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

این دوره با هدف آشنایی و تشریح ساختار مشترک الزامات استانداردهای س...
Course