Available courses

آزمون بازرسی فنی

آزمون بازرسی فنی

Course

پروژه مدیریت ریسک فراگیر (هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

پروژه مدیریت ریسک فراگیر (هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

Course

گروه توف نورد ایران

گروه توف نورد ایران

Course

Meeting Exchange

Meeting Exchange

Course

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

آموزش مدیریت پروژه گروهی در نرم افزار Trello

Course

EOE Auditors 9001-960802

EOE Auditors 9001-960802

Course

ISO 29001:2010 Lead Auditor

ISO 29001:2010 Lead Auditor

Course

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 (21-23 مرداد) همراه اول

هدف دوره : آشنايي با الزامات استاندارد  ISO 9001:2015و نح...
Course

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 - عمومی

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015 - عمومی

هدف دوره : آشنايي با الزامات استاندارد  ISO 9001:2015و نح...
Course

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

هدف دوره : آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم‌هاي مديريت كيف...
Course

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
Course

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

Course

ممیزی داخلی ISO 45001:2018

ممیزی داخلی ISO 45001:2018

هدف دوره : آشنایی با تکنیک­های ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت ایم...
Course

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015 - (3-5 مرداد 96)

1-پیدایش سیستم مدیریت محیط زیست، روند توسعه آن و به وجود آمدن استا...
Course

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (پتروشیمی لرستان)

Course

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL پتروشیمی مهر

Course

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL

این دوره با هدف آشنایی و تشریح ساختار مشترک الزامات استانداردهای س...
Course

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018 (نیرو محرکه قزوین)

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018 (نیرو محرکه قزوین)

هدف دوره :  – توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها ...
Course

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 45001:2018

هدف دوره :  – توانایی در طراحی مستندات موردنیاز سازمان‌ها ...
Course

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018

Course

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013

Course

اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهایISO/IEC 27001:2013 و ISO/IEC 27002:2013

اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استانداردهایISO/IEC 27001:2013 و ISO/IEC 27002:2013

Course

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018

Course

مميزي داخلي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP

مميزي داخلي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP

Course

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP

Course

ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017

ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017

Course

مبانی و مستندسازی ISO/ IEC 17025:2017

مبانی و مستندسازی ISO/ IEC 17025:2017

Course

مبانی و تشریح الزامات ISO 30401:2018

مبانی و تشریح الزامات ISO 30401:2018

Course

مبانی، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 10015:1999

مبانی، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 10015:1999

Course

سیستم مدیریت رضايت و شكايت مشتريان مبتنی بر استانداردهای ISO 10001:2018 و ISO 10002:2018 و ISO 10003:2018

سیستم مدیریت رضايت و شكايت مشتريان مبتنی بر استانداردهای ISO 10001:2018 و ISO 10002:2018 و ISO 10003:2018

Course