درس‌های موجود

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

درس

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

درس

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

درس

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

هدف دوره : آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم‌هاي مديريت كيف...
درس

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 با همکاری شرکت TÜV NORD CERT GmbH (با گواهینامه رسمی از IRCA )

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
درس

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

درس

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

درس

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO 50001:2018 (با ارائه مدرک IRCA)

سرممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO 50001:2018 (با ارائه مدرک IRCA)

هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد ن...
درس